fbpx

Låt oss vara din byggpartner!

Rotavdrag

Vilkor för att få rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.

Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Checklista för ROT

Detta bör Du tänka på när du ska köpa rottjänster

Krav på dig som köpare
 • Du måste ha fyllt minst 18 vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90% av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du måste ha rotavdrag kvar att nyttja
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete
 • Ett dödsbo kan få avdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet
Krav på bostaden
 • Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt
 • För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
 • Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
 • Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av ett hus som är yngre än fem år. 
 • Rotavdrag kan medges för att exempelvis bygga ett nytt garage eller carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. 

Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och när du loggar in på skatteverket.se ’mina sidor’. Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.


Källa: Skatteverket.se