Rotavdrag

Villkor för rotavdrag

För att du ska kunna använda rotavdraget måste du uppfylla vissa villkor. Du behöver även lämna korrekta uppgifter till utföraren som du anlitar. Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år.

Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.

Checklista för ROT

Detta bör Du tänka på när du ska köpa rottjänster

Krav på dig som köpare

Krav på bostaden

Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt och när du loggar in på skatteverket.se ’mina sidor’. Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

Källa: Skatteverket.se